NL

Vertrouwelijkheid & privacybeleid

Integriteitsverklaring
Voor Quicktest zijn het vertrouwen en de tevredenheid van de klanten van grote waarde. Dit vertrouwen is de basis van ons bedrijf. Wij zullen altijd jouw veiligheid en tevredenheid vooropstellen. We geloven dat we daarmee meer vertrouwen kunnen winnen. De integriteit van de klant stoelt op ons respect voor de persoonlijke bescherming die we allemaal zouden moeten krijgen wanneer we producten of diensten kopen op internet. Het is onze ambitie om scherp toe te zien op de productkwaliteit en om de veiligheid en zekerheid van de klant te versterken. Om dat te bewijzen doen we aan kwaliteitsborging, waarover je hier meer kunt lezen.

Wij verzekeren en handhaven deze integriteitsverklaring door de informatie die onze klant ons toevertrouwt, op behoedzame en verantwoorde wijze te behandelen. In alle situaties waarin persoonsgegevens of andere belangrijke gegevens behandeld kunnen worden door Quicktest, of door iemand anders namens Quicktest, worden alle mogelijke maatregelen genomen om klantengegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen inkijk, verspreiding, wijziging of vernietiging.
Met deze verklaring willen we je nader informeren dat we je integriteit serieus nemen. Niettemin is het van het uiterste belang dat dat je altijd bij ons terecht kunt met eventuele klachten. Ongeacht waarom je contact opneemt, je integriteit wordt beschermd.

Persoonsgegevens
Quicktest beschermt je persoonlijke integriteit en zal deze altijd verdedigen. Wij streven ernaar om je unieke persoonsgegevens altijd op een respectvolle en correcte manier te beschermen. Ons doel is om alle geldende richtlijnen, wetten en regels voor de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Met deze verklaring willen we o.a. uitleggen welke informatie Quicktest verzamelt en hoe die wordt gebruikt. Wanneer je bij een aankoop of bij het verstrekken van gegevens onze verklaring op onze website goedkeurt, ga je akkoord met het verwerken van je persoonsgegevens zoals hieronder aangegeven.
Onlinezon AB met organisatienummer 559020-1470 is een Zweedse naamloze vennootschap in Helsingborg in de provincie Skåne län. Ons adres is Rönnowsgatan 8c. 252 25 Helsingborg. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens en voor de verwerking ervan.

Wij verwerken je persoonsgegevens als volgt
We verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt bij het bestellen. Die verzamelen we op Quicktest.be door middel van diverse cookies. De persoonsgegevens die Quicktest verwerkt zijn je persoonsnummer, naam, e-mailadres, koop-, betaal- en bestelgeschiedenis, betaalwijze, verzendadres, IP-adres en telefoonnummer.

Je persoonsgegevens – hoe worden ze verwerkt?
De gegevens die je verstrekt kunnen o.m. gebruikt worden voor identificatie, direct marketing, klantenenquêtes, nieuwsbrieven en statistieken. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor mailings per post, sms en e-mail en voor marketing en informatie. Als je dit niet wenst, heb je altijd het recht om dit type contact af te wijzen. Je kunt uiteraard wanneer dan ook contact met ons opnemen om reclame te stoppen die op jou als klant van Quicktest.be gericht is.

De gegevens die je verstrekt kunnen gebruikt worden om koopgedrag te analyseren met het doel om je van de beste en relevantste informatie en marketing te voorzien en om Quicktest.be te verbeteren.
Wanneer je een aankoop doet, wordt je persoonsnummer ook verwerkt in opdracht van (of wegens eisen van) Klarna AB, dat dit gegeven gebruikt bij kredietwaardigheidsonderzoek.
Het gebruik van de gegevens kan controle en het koppelen aan andere registers meebrengen. De gegevens kunnen ook worden gekoppeld of gedeeld met overheidsinstanties of met onze samenwerkingspartners, waarbij altijd je integriteit respecteren.

Hoe worden je persoonsgegevens beschermd?
We volgen alle richtlijnen en wetten om je gegevens te beschermen. Om de persoonsgegevens die we verwerken veilig te bewaren, hebben we meerdere veiligheidsmaatregelen genomen: We hebben veiligheidsvoorschriften en technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om je persoonsgegevens te beschermen, zoals SSL-certificatietechniek voor webbrowsers. Verder gebruiken we geavanceerde firewalls en antivirussoftware om onze server en ons netwerk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. De ruimten waar de persoonsgegevens worden opgeslagen, worden streng bewaakt door Beebyte AB.

Quicktest.be gebruikt ook SSL (Secure Socket Layer), wat een veilig protocol is voor gegevensoverdracht via internet (of andere netwerken). Jij als klant moet controleren of SSL niet uitgeschakeld is in de instellingen van je browser. We gebruiken natuurlijk ook one-way encryption – dit allemaal voor je veiligheid.

Hoelang blijven de persoonsgegevens opgeslagen?
Wanneer je erin toestemt om klant te zijn (een aankoop hebt gedaan) bij Quicktest.be, worden je gegevens opgeslagen totdat je ons vraagt om je uit ons klantenbestand te verwijderen. Je kunt je wanneer dan ook afmelden als klant.
Bemærk, at dine oplysninger aldrig gemmes længere, end hvad der er tilladt ifølge gældende lovgivning for personoplysning. Vi følger samtlige direktiver.
Let wel, je gegevens worden nooit langer bewaard dan toegestaan volgens de geldende wetgeving inzake persoonsgegevens. We volgen alle richtlijnen.

Kan ik mijn gegevens wijzigen die jullie bewaren?
Volgens de wetgeving inzake persoonsgegevens heb je altijd het recht om één keer per kalenderjaar een uittreksel op te vragen over je opgeslagen gegevens en hoe ze gebruikt worden, ongeacht hoe deze gegevens zijn verzameld. Om deze informatie op te vragen moet je een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Je verzoek moet volgens de wetgeving inzake persoonsgegevens door jou ondertekend zijn en per post naar het op Quicktest.be aangegeven adres worden verstuurd. Je moet je verzoek aangetekend versturen en je afzendersgegevens en het verzoek om geschrapt te worden, moeten duidelijk vermeld zijn. Je kunt het dus per e-mail versturen.
Quicktest.be wil altijd garanderen dat je persoonsgegevens correct en up-to-date zijn. Als gegevens die je aan Quicktest.be hebt verstrekt, veranderen, bijv. je e-mailadres, naam of betaalgegevens, vragen we je de nieuwe gegevens door te geven in een e-mail naar kundtjanst [att] quicktest.be. Je hebt steeds het recht om te verzoeken dat je persoonsgegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd worden.
We benadrukken dat je persoonsgegevens niet worden gebruikt voor doelen die met direct marketing te maken hebben als je je daartegen verzet. Je hebt steeds het recht om je toestemming voor het verwerken van je gegevens weer in te trekken. We respecteren je integriteit.

Links
Op onze website kunnen links naar andere websites voorkomen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites.

Ons beleid voor persoonsgegevensverwerking – AVG

Inleiding en doel
Het doel van ons beleid is om veilig te stellen dat Quicktest persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de nieuwste Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (General Data Protection Regulation – GDPR). Het beleid omvat alle verwerking waarbij persoonsgegevens worden gehanteerd en omvat zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens.
Dit beleid is verankerd bij alle onze medewerkers.

Toepassing en herziening
De raad van bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de verwerking van persoonsgegevens aan dit beleid beantwoordt.
Het beleid moet door de raad van bestuur minstens een keer per jaar worden vastgesteld en indien nodig bijgewerkt.
Mattias Hultberg (CEO) is verantwoordelijk voor het aansturen van de jaarlijkse update van het beleid als gevolg van nieuwe en gewijzigde regelgeving.
Dit beleid is van toepassing voor de CEO en de medewerkers van het bedrijf en voor opdrachtnemers die met de bedrijfsvoering van Quicktest in aanraking komen.

Organisatie en verantwoordelijkheid
De CEO heeft de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit beleid en voor het implementeren en naleven ervan door het bedrijf. De CEO mag de verantwoordelijkheid en de implementaties aan een geschikt persoon binnen het bedrijf delegeren.
Alle medewerkers zijn er verantwoordelijk voor dat ze optreden in overeenstemming met het beleid en met wat het wil veiligstellen.

Verwerking van persoonsgegevens
Elke verwerking van persoonsgegevens moet op basis van de volgende principes gebeuren:

Wettelijkheid
Doelbinding
Gegevensminimalisering
Correctheid
Opslagbeperking
Integriteit en vertrouwelijkheid
Bij betaaldiensten is Klarna AB uiterst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens die verenigbaar zijn met hun bedrijfsvoering.
Onze gegevensverwerkingen moeten doorlopend worden gedocumenteerd in het Behandelingsregister.
Minstens eens per jaar moet onze verwerking van persoonsgegevens geëvalueerd en opgevolgd worden.
Eventuele incidenten betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, moeten onmiddellijk aan de CEO gemeld worden. De CEO moet onverwijld en binnen 72 uur het incident melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en verder de nodige maatregelen in verband met het incident.
Onze eis dat persoonsgegevens volgens de AVG gehanteerd worden, moet steeds veiliggesteld worden bij aanbesteding en ontwikkeling van IT-oplossingen, integratie van derden, en diensten. Het moet een deel zijn in de vereiste specificaties bij eventuele afspraken.

Cookies

Deze website (quicktest.be) gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Je kunt zelf kiezen welke cookies er op je computer worden opgeslagen. We gebruiken zowel functionele als niet-functionele cookies.

Functionele cookies zijn nodig om deze site te laten werken. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat je artikelen vanaf de productpagina naar het winkelmandje meevolgen. Als je toevallig je webbrowser sluit en je bij een latere gelegenheid met je aankoop wilt doorgaan enz.

Deze cookies wordt altijd toegestaan en dat is nodig voor het functioneren van de site voor jou als bezoeker.

Verder gebruiken we ook niet-functionele cookies. Je hebt het recht om die te weigeren. Ze worden gebruikt voor het verbeteren en ontwikkelen van onze website en voor analyse.

Statistische cookies
Google Analytics (Google Inc.) – https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Google Tag Manager (Google Inc.) – https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Bing (Microsoft Inc.) – https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

Marketingcookies
Google Tag Manager (Google Inc.) – https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Google Ads (Google Inc.) – https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Facebook Pixel (Facebook Inc.) – https://www.facebook.com/about/privacy
Bing (Microsoft Inc.) – https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement
Omnisend/Soundestlink (Omnisend LLC) – https://www.omnisend.com/privacy/

 

Onlinezon AB
Rönnowsgatan 8c
252 25 Helsingborg SWEDEN
Veilig betalen met:
StripeVisa / Mastercard
Express-levering met:
DHL
Volg ons op Facebook en Instagram om onze nieuwste aanbiedingen te zien
Onlinezon AB
VAT: SE559020147001
Quicktest SverigeQuicktest FinlandQuicktest NorgeQuicktest DenmarkQuicktest Europe
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram